meriva-preklady.cz
čeština

Za jak dlouho lze přeložit 70 stran právní angličtiny?

4.6.2019
Přečteno: 2192x

www.meriva-preklady.cz

Je to přesně pět dnů... Ve všech novinách se jako vlna tsunami objevila zpráva Evropské komise o střetu zájmů premiéra České republiky Andreje Babiše. Všechny zraky se nyní zaměřují na obsah této zprávy. Nás ale zaujala zcela jiná, téměř zanedbatelá informace.

Byla to zmínka o době, kterou bude 70stránkový překlad z angličtiny do češtiny vyžadovat. A protože anglické právní překlady jsou naším odborným bonbónkem, rádi všem našim čtenářům přiblížíme zajímavá fakta, která právní překlad takové zprávy obnáší.

Jak dlouho trvá právní překlad z angličtiny do češtiny?

1) Co je právní překlad?

Právní překlad je odborný překlad, který vyžaduje dlouhodobé zkušenosti a znalosti v oblasti právní terminologie a stylistiky. Pokud budete potřebovat přeložit smlouvy, obchodní podmínky, patenty, normy či směrnice, jedná se řekněme o středně obtížné právní překlady. Jsou již dostatečně náročné, ale nevyžadují komplexní znalosti zákonů a dalších právních souvislostí.

Naopak mezi vysoce odborné právní překlady řadíme právě audity, žaloby, rozsudky, soudní rozhodnutí, právní listiny, příp. vědecké studie v oblasti práva. Takové texty může překládat na profesionální úrovni opravdový specialista, který má na svých prstech tisíce právních překladů největšího kalibru.

Tak jako se vyvíjí samotné právo a právní terminologie v rámci určitého jazyka, musí se i profesionální právní překladatelé neustále vzdělávat a sledovat nejnovější trendy a postupy. Naši právní překladatelé dochází na pravidelné odborné semináře, příp. skládají překladatelské zkoušky.

Zajímavost k aktuální zprávě EK:

Odborný překlad zprávy Evropské komise dostane do rukou špičkový překladatel. V MERIVĚ s takovými překladateli pravidelně spolupracujeme. Necháváme jim na starosti nejtěžší „případy“. Zvládají je ovšem s profesionální lehkostí sobě vlastní.

2) Jaký je rozdíl mezi právním a ověřeným překladem?

Často se setkáváme s tím, že laická veřejnost zaměňuje právní překlady s ověřenými (soudními) překlady. Lze to vysvětlit ovšem velmi jednoduše.

Právní překlad je jakýkoliv překlad, který obsahuje odbornou právní terminologii. Většinou se jedná o čistě právní text. Někdy se ovšem setkáváme s tím, že právní texty, například smlouvy, obsahují pár detailů produktu nebo služby, které mohou být naopak čistě technické nebo ekonomické apod. V takovém případě necháváme vybrané části přeložit překladateli, který se naopak specializuje na jiné obory.

Ověřený (soudní) překlad může mít naopak jakoukoliv odbornou povahu. Může se jednat o právní smlouvu, technickou normu, ekonomický audit apod. Podstatné na ověřených překladech je to, že je musí překládat výhradně soudem jmenovaný překladatel/tlumočník. Ověřený (soudní) překlad po vyhotovení sváže dle zákonných postupů a doplní tlumočnickou doložkou.

Zajímavost k aktuální zprávě EK:

Zda se bude překlad zprávy Evropské komise provádět v režimu ověřeného soudního překladu nikde nezaznělo. Nicméně vzhledem k závažné povaze takového textu se domníváme, že k ověřenému překladu dojde.

3) Kdo právní překlady vyžaduje?

Právní překlady provádíme zejména pro větší i mezinárodní firmy. Nejčastěji se jedná o smlouvy, které tyto firmy potřebují přeložit z důvodu dovozu nebo vývozu svých produktů či služeb.

Zajímavost k aktuální zprávě EK:

Výjimkou ale nejsou ani státní instituce nebo vědecká pracoviště, jako je to v případě aktuální zprávy Evropské komise. I právní texty jsou nedílnou součástí jejich práce, a pokud chtějí dostát profesionální úrovně, musí komunikovat s cizími institucemi na profesionální úrovni v kterémkoliv jazyce.

 

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

4) Jak dlouho právní překlad trvá?

Doba právního překladu závisí na schopnostech překladatele, které jsme popsali výše. Zkušený překladatel se velmi lehce vejde do všeobecně uznávaného rychlostního režimu – tj. 7 normovaných stran na jeden pracovní den. A je poměrně jedno, zda se jedná o překlady z angličtiny, nebo o překlady do angličtiny.

Každý méně zkušený překladatel ale bude muset nad stejným překladem strávit o mnoho víc času. Nebude totiž schopen volit v takové rychlosti přesné termíny a bude muset neustále dohledávat různé právní souvislosti. To samozřejmě ohromně zdržuje předání překladu.

Zajímavost k aktuální zprávě EK:

Vemme nyní v úvahu aktuálně propíranou zprávu Evropské komise. Dle výše uvedených informací by měla být bez problémů hotova maximálně do 10 pracovních dnů, nepočítaje den zadání. Navíc v případě, že daná zpráva má souvislý text a její terminologie je podobná napříč celým dokumentem, lze předpokládat, že profesionální právní překladatel zkrátí dobu předání i na 8 pracovních dnů.

Pokud tedy příslušné úřady zadají překlad zprávy v pondělí 3. června, mohou jej mít k dispozici již 13. června, resp. v nejhorším případě do 17. června.

5) Lze právní překlad předat i dříve?

V naší překladatelské agentuře ovšem není výjimkou, že odborné překlady předáváme klientům průběžně. Překlad se rozdělí na menší souvislé úseky, které se pravidelně posílají klientovi. Překlad sice není zcela finalizovaný, ale daná firma nebo instituce může pracovat s obsahem překladu v předstihu.

Druhou možností je překlad rozdělit mezi více překladatelů. To ale vzhledem k povaze odborných překladů našim klientům zásadně nedoporučujeme. Každý překladatel má přeci jen navyklé jiné terminologické a stylistické postupy. Z finálního překladu tak může vzniknout „pěkný“ terminologický paskvil.

Třetí možností je provedení překladu ve zrychleném režimu. Expresní překlady lze objednat ve chvíli, kdy klienta extrémně tlačí čas a nemůže čekat na standardní dobu dodání. V MERIVĚ máme k takovým urgentním překladům spíše vyhýbavý postoj. Jak jsme uvedli výše, každý odborný překlad je obtížná práce a z logiky věci vyžaduje dostatek času. 

Zajímavost k aktuální zprávě EK:

Předpokládáme, že expresní termín dodání v tomto případě nebude zapotřebí. Celou zprávu Evropské komise bude mít podle našich zkušeností na starosti jeden překladatel, příp. jej doplní druhým čtením další profesionální překladatel. Ten může vychytat případné drobné nepřesnosti a chyby.

Těžké právní překlady umíme!

Odborné překlady podobného typu jsou naší specializací. Na právní problematiku máme jedny z nejlepších překladatelů v České republice. Se vší odpovědností mohu říci, že za ně dám ruku do ohně.

Potřebujete přeložit obtížný právní text? Objednejte si ho s jistotou v MERIVĚ!

 

Autor: Tomáš Nezbeda

Tomáš má na starosti korektury a překlady

Ale tohle nemusí být úplný konec! Za 10 minut hravě přečtete další 3 úžasné články:Nejnovější v kategorii

©2020 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2020 PANKREA Provozováno na systému Estofan