meriva-preklady.cz
čeština

Překladatelská agentura vs. překladatel

10.8.2010
Přečteno: 2259x

Ivana (www.odborny-prekladatel.cz)

V tomto článku se pokusíme objasnit rozdíl mezi překladatelskou agenturou a překladatelem, který své překladatelské služby poskytuje sám. Abych Vám mohl zlepšit představu o této diferenci, hned v úvodu zmíním pojmy, s nimiž se setkáváte mnohem častěji - reklamní agentura a grafik na volné noze. Ano, není to příměr zcela přesný, ale laikovi může mnohé naznačit.

Tým vs. jeden člověk

Agentura je komplex různých pracovníků, kteří společně jako tým pracují na Vašem projektu. Překladatelské agentury vznikly proto, aby zajistily klientům tzv. full-service. Překladatelská agentura je soustava různých orgánů, které dohromady vytváří výsledný produkt. Naopak samotný překladatel je jednou z částí tohoto soustrojí, i když základní.

Překladatelská agentura

Práce překladatelské agentury začíná již při přijímání zakázky. Kvalitní zpracování cenové nabídky, zajištění důležitých informací pro překlad, komunikace s klientem - to vše je nedílnou často opomíjenou součástí překladů. Poté překladatelská agentura již přistupuje k zadání překladu překladateli. Zde je klíčová role agentury - vybírat a hledat kvalitní a profesionální překladatele. Díky databázi různě zaměřených překladatelů dokáže zajistit překladatele, který se Vašeho textu chopí nejlépe, a to jak časově, tak jazykově, odborně atd. Dokáže dokonce zajistit více překladatelů u krátkých dodacích termínech nebo u textů, které mají různé odbornosti.

Síla překladatelské agentury by měla být také v tom, že bude dodržen termín dodání díla a také cena překladu. Agentura své překladatele zná, ví, jak kdo pracuje a ze své rozsáhlé zkušenosti dokáže poměrně přesně stanovit časový rámec pro kompletní provedení překladu se vším všudy. Ceny překladatelských agentur se také opírají o dlouhodobé zkušenosti a jejich předběžný výpočet odpovídá finální ceně. Překladatelská agentura Vás také dokáže lépe varovat před některými nástrahami, které mohou z překladatelské práce vyplývat, a to je často dosti podstatné pro zákazníka - informovanost. Jednotlivý překladatel často takovéto informace nemá nebo je často nesdělí v rámci úspory času při práci na překladech.

Překladatelská agentura by měla mít dále nastaven systém kvality tak, aby výsledné dílo - překlad, byl pokud možno bezchybný. Jsme jen lidé a samozřejmě může dojít v rámci příprav a procesu k pochybením, nicméně stále existuje v rámci překladatelské agentury několik kroků, které by měly tato pochybení odhalit, případně eliminovat.

Překladatelská agentura má k dispozici i množství korektorů, kteří jsou často nedílnou součástí překladatelského procesu. Překlady často vyžadují jazykovou či předtiskovou korekturu. Může samozřejmě dojít i k odborným korekturám správnosti použití určité terminologie. Agentury ve většině případů tuto základní paletu služeb, které se okolo překladů neustále točí, mají v nabídce.

Existují pak také překladatelské agentury, které se starají i o grafické zpracování přeloženého textu. Jedná se o tzv. službu DTP. Výraz desktop publishing (zkráceně DTP) pochází z angličtiny. Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. Překladatelská agentura tak může mít ve svém zázemí i profesionálního grafika a grafické programy a v nejlepším případě může zajistit i tisk materiálů. Ne všechny překladatelské agentury tyto služby nabízejí a je do určité míry otázkou, zda by měla být tato práce stále pod křídly překladatelských služeb, tedy zda by se agentury, které si říkají překladatelské, neměly specializovat na svoji práci.

Vidíme, že práce překladatelské agentury je práce komplexní a nesestává se pouze z jedné činnosti - překladatelství. Překladatelská agentura je důležitým organizačním prvkem, který optimalizuje jednotlivé složky celého výše uvedeného procesu.

Z této optimalizace vyplývají pro zákazníka dvě podstatné výhody:
1. Zákazník ušetří mnoho času a práce. Rychleji a efektivněji by to snad ani nemělo jít.
2. Zákazník za to musí určitými procenty navíc zaplatit (i když se překladatelská agentura ve větším objemu prací může dostat hodně blízko k ceně srovnatelné s jednotlivým překladatelem).

Překladatel

Z výše uvedeného vyplývají negativa samotného překladatele. Co tedy může být na překladateli - jednotlivci zajímavého, pozitivního, a tedy v konečném důsledku pro nás přínosné?

Za prvé je to určitě přímý nikým nezprostředkovávaný kontakt se zadavatelem. Při pravidelné spolupráci vzniká těsnější vztah skutečného objednatele a skutečného zhotovitele a práce na překladech je hlubší, může být efektivnější a přesnější. Může dokonce vzniknout dlouhodobý vztah, který zařadí překladatele mezi stálé členy vašeho týmu.

Za druhé to může být do značné míry kvalita překladatele. Někteří překladatelé, zvláště ti nejlepší, odmítají pracovat pro překladatelské agentury, protože je agentury samozřejmě tlačí k výhodnějším sazbám, a to pro odborného specializovaného překladatele může být z jistého pohledu nevýhodné. Vy pak naopak víte, že nedáváte nikomu jinému třetímu marži za zprostředkování, že ji dáváte přímo jednomu člověku, který si této spolupráce bude také více cenit.

Za třetí překladatel jednotlivec má často nastaveny levnější sazby než překladatelská agentura. Ale zde bychom chtěli varovat, ne vždy musí být překladatel levnější než agentura. Jak vyplývá z předešlého odstavce, opravdu kvalitní překladatel může mít cenu podobnou nebo dokonce o něco vyšší než agentura. Problém je v tom, že zákazník laik těžko u jednotlivce pozná, zda platí za kvalitu či nikoliv. Cena překladatele rozhodně nemusí být ještě zárukou kvality! Naopak překladatelská agentura se opírá o dlouhodobé zkušenosti se svými překladateli a jistota kvality je zde o něco vyšší.

Závěr - překladatelská agentura nebo překladatel?

Není vítěze - není snadné říci co volit. Každý klient by si měl sám v sobě sesumírovat, co je pro něho přínosnější, jaká negativa je na základě svého konkrétního požadavku schopen obětovat a jaká pozitiva naopak hledá. Proto bude někdy z jistého aspektu výhodnější překladatel, jindy to bude naopak překladatelská agentura.

Pokud hledáte kvalitního překladatele angličtiny, doporučujeme Mgr. Ivanu Nezbedovou, která spolupracovala na tomto článku. Je profesionálním překladatelem již deset a specializuje se jako právní překladatel.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies