meriva-preklady.cz
čeština

Překladatelská služba jako střed komunikace

7.5.2010
Přečteno: 2099x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Překladatelské služby bychom chtěli definovat jako služby prostřednické. Zvláštní výraz, že? Ale je tomu opravdu tak. Překladatelské agentury či jednotliví překladatelé jsou v podstatě pouze prostředníci komunikace v rámci dvou stran odlišných jazyků - nic více, nic méně. Stojí přesně uprostřed např. mezi zákazníkem a společností, která si nechá překládat reklamní katalog, stojí přesně uprostřed mezi dvěma stranami smlouvy, stojí přesně uprostřed mezi uchazečem o zaměstnání v cizí zemi a personální agenturou. A takto bychom mohli dále pokračovat. Pokud tedy máte zájem o překladatelskou službu, chcete, aby Vám někdo zpro-střed-koval dorozumění s vaší druhou stranou, ať už se jedná o cokoliv.

Překladatelská služba a její důležitost

Profesionální překladatelskou službu si tedy objednáváte proto, abyste vlastně protistraně řekli v cizím jazyce přesně to, co máte na mysli ve Vašem rodném jazyce. Ale samozřejmě překlad není tak jednoduchý, jak se na první pohled může laikovi zdát. Nezapomeňte na to, že překladatel či překladatelská agentura je opravdu středem a jediným bodem, tedy středobodem Vaší komunikace! Pokud si necháte udělat právní překlad smlouvy, už to nelze nijak okecat - výstup přes překladatele musí být bezvadný.

Být středem - překladatelem - je tedy velice náročná a odpovědná pozice a vyžaduje spoustu schopností a zvládnutí překladatelského řemesla. Vedle spousty dalších důležitých věcí na něm vlastně závisí dvě podstatné věci, a to zda správně pochopí vás, váš text, a zda správně pochopí vaši cílovou osobu, pro koho je text určen - nejde pouze o znalost jazyka!

Pokud tedy zadáte překladatelskou službu, může se stát, že Váš "signál", který bude naším "středobodem" procházet, bude značně zkreslen - a to by pro vás mělo být samozřejmě něco nepřípustného. Není zde prostor pro uvedení všech detailů, které jsou k překladu nezbytné a životně důležité (na to bude prostor v jiném článku o profesionálních překladatelích), ale chceme zde zdůraznit, že je výsostně důležité si uvědomit, že překladatel či překladatelská agentura nejsou pouhými přílepky vaší práce, něčím vedlejším, co není až tak podstatné, ale že překladatelské služby by měly patřit do středu vašeho zájmu.

Je tedy nutno velice pečlivě vybírat toho, kdo nám bude dělat onen střed, a vy musíte být aktivní v tom, aby tento profesionál a odborník, jakým překladatel nebo překladatelská agentura musí být, pochopil jak nás, tak vaší protistranu. Dále musíte integrovat překladatelský proces do vašich procesů, tak aby byl jejich nedělitelnou a podstatnou součástí. I kdybyste nabízeli nejlepší produkt, který na světě nemá obdoby, zajistili mu tu nejlepší kvalitu při výrobě, špatný překlad může vše pokazit.

Překladatelské služby a překladatelské agentury

V dnešním světě je překladatelská agentura standardem při poskytování překladatelských služeb. Je snad dokonce obvyklejší než najímání samotného překladatele, což bylo před nějakými 15 lety naopak. V mnohém má překladatelská agentura své výhody. Jedná se zvláště o překladatelský full service na jednom místě - úspora časová, a to se v dnešní době oceňuje především. Dále přinejmenším víte, že se jedná o kolektiv překladatelů, kteří prošli jistým výběrovým řízením.

Je však nutno podotknout, že samotná překladatelská agentura neznamená kvalitní překlady. Naopak, obrovská překladatelská agentura může mít méně kvalitní překlady než jediný překladatel. Překladatelská agentura je vlastně takový supermarket. Otázkou je, zda nešetří náklady na úkor kvality, tak jak to u klasických supermarketů bývá. Určitě zde neseženete robustní a kvalitní dřevěný stůl, tak jako u truhláře, ale spíše sortiment přijatelný cenou. Je si zde nutno všímat určitých aspektů, které rozvedeme opět v jiném článku, který bude zaměřen výslovně na překladatelské agentury.

Překladatelské služby a jejich rozsah

Rozsah překladatelských služeb se liší v závislosti na překladatelské agentuře, překladateli. U překladatelské agentury, překladatele samozřejmě očekáváte základ - překlady do a z cizích jazyků. Ostatní služby, které se obyčejně řadí mezi překladatelské služby, jako je tlumočení a korektury, jsou dalším odvětvím. Chtěli bychom jen na tomto místě upozornit, že by se tlumočnictví a překladatelství nemělo zaměňovat. Jedná se o dosti odlišné obory a dobrý tlumočník nemusí být ještě dobrý překladatel (a naopak). Jsou to specifické profese.

Někteří překladatelé a překladatelské agentury zajišťují pouze překlad určitého jazyka z a do češtiny, a není to rozhodně na škodu. Například společnost MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. se specializuje na překlady angličtiny a překlady slovenštiny. U této překladatelské agentury tak víte, že se jisto jistě věnuje daným jazykům stále a že tedy s velkou pravděpodobností odvádí kvalitní překlady.

Většina překladatelských agentur zajišťuje všechny světové jazyky (nebo alespoň většinu) a mezi klienty jsou žádané i překlady mezi cizími jazyky (např. přímý překlad z angličtiny do slovenštiny).

Potom také záleží na tom, za jak dlouho danou překladatelskou službu chcete provést. Často se můžeme setkat s tzv. expresními překlady, které jsou vyhotovovány do 24 hodin. Pro větší překladatelské agentury to není problém, protože jak jsme již výše uvedli, sdružují více externích překladatelů, čili u nich s žádostí o překlad většinou vždy uspějete, a to i do méně běžných jazyků.

Uvedení samotného překládaného jazyka na stránkách překladatelské agentury by vám však nemělo stačit. Je nutno také pohlížet na to, jaké odborné překlady daná agentura zvládne. Špičkový překladatel na právní překlady nemusí být ještě špičkovým překladatelem na technické překlady. Proto se vždy ptejte, kdo váš text bude překládat a zda má zkušenosti s vaší terminologií. Nevěřte překladatelům, že dokáží přeložit všechny obory, není to zcela jistě pravda a nepovažujte takového překladatele za profesionála. Každý by měl znát svůj užší okruh překladatelských služeb.

Odborné překlady

Mezi nejčastější odbornosti překladatelských agentur patří:

Překladatelská agentura či překladatel by měl být schopen pracovat s vaší terminologií a měl by schopen je správně používat v textu. Vždy zde platí čím otevřenější komunikace při překladatelském procesu, tím je překlad lepší.

Soudní překlady

Zvláštní druhem překladatelských služeb je nabídka překladů s ověřením, tzv. soudní/ověřené překlady, které potřebujete při jednání se státními orgány. Soudní překlad musí vždy provádět člen Komory soudních tlumočníků České republiky. (Více o tomto druhu překladů opět v dalším článku)

Ostaní typy překladů

V rámci překladatelských služeb jsou dnes již také časté profese, které již se samotným překládáním a jazykem nemají nic moc společného. Jedná se totiž o lokalizace a případně přímé překlady www stránek, tedy vlastně zanášení přeloženého textu přímo do HTML kódu, jenž klient používá. Jak jsme již naznačili, tyto věci však nedělají překladatelé, ale samotní grafici, IT odborníci či webdesignéři. Většinou je tedy nutno počítat opět s příplatky za tyto ne-překladatelské služby.

Korektury

Další nadstavbou překladatelských agentur (výjimečně některých překladatelů) jsou jazykové korektury rodilým mluvčím po vyhotovení samotného překladu. Ano, i korektury jsou standardních součástí překladatelských služeb. Někdy jsou tyto korektury automatickou součástí překladu, někdy jsou pouze na vyžádání, každopádně vždy se daná druhotná korektura projeví v ceně dané zakázky. Tuto korekturu doporučujeme zvláště u důležitých textů, které jsou určeny např. pro prezentaci firmy.

Co se týče dodávky překladatelských služeb, tak zde samozřejmě záleží na povaze zakázky. Samotný překlad či korektura se dnes předává kompletně on-line v elektronické podobě. Pokud však máte zájem o soudní překlad s ověřením je nutno jej dle zákona vždy vyhotovit ve fyzické formě. Ověřený překlad je nutno svázat s originálem, resp. notářsky ověřenou kopií a opatřit razítkem soudního překladatele.

Překladatelské služby a podmínky

U všech překladatelů a překladatelských agentur by mělo být samozřejmostí, že vám u všech poskytovaných překladatelských služeb garantují mlčenlivost a zachování diskrétnosti, včetně ochrany veškerých osobních údajů získaných během práce. Každopádně se nebojte zeptat, abyste se ujistili. V některém z dalších článků se budeme věnovat jednotlivým obchodním podmínkám pro překladatelské služby.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies