meriva-preklady.cz
čeština

Termíny GDPR, které pokládáme za svaté

14.5.2018
Přečteno: 4075x

Ivana Nezbedová (www.meriva-preklady.cz)

Také právě řešíte problematiku GDPR? A vůbec nemusíte být jen právníkem! Toto téma se týká také jednatelů firem, živnostníků či sekretářek.

Naši právní překladatelé vypsali termíny, které nyní při svých právních překladech používají velmi často. Projděte si pár anglických pojmů, které se vám budou při práci s GDPR určitě hodit.

překlady GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů = nařízení Evropské unie, které má zvýšit ochranu osobních údajů občanů EU. Je platné a povinné pro všechny firmy a organizace, které shromažďují, zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje občanů zemí EU.

Data controller 

Správce osobních údajů = firma, úřad nebo osoba, která nese odpovědnost za zpracování osobních údajů.

Data processor 

Zpracovatel osobních údajů = subjekt, kterého může správce osobních údajů pověřit zpracováním osobních údajů, např. účetní firma.

Data subject 

Subjekt údajů = osoba, ke které se údaje vztahují a která může být pomocí těchto údajů identifikována. Subjekt osobních údajů má právo přístupu k údajům a právo na jejich přenositelnost. Také má právo na opravu, výmaz (právo být zapomenut), právo vznášet námitky a má právo na omezení zpracování dat.

DPO (Data Protection Officer) 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů; jeho úkolem je dohled nad dodržováním pravidel zacházení s osobními údaji v dané firmě.

Recipient 

Příjemce = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

Genetic data 

Genetické údaje; osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby.

Biometric data 

Biometrické údaje; osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje.

Pseudonymisation

Zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

Profiling 

Profilování = jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě (aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu).

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies