meriva-preklady.cz
čeština

Project manager důležitá součástka překladu

9.7.2015
Přečteno: 1828x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Toto téma jsme si dovolili zpracovat s ohledem na to, že se nás klienti často ptají: „K čemu je potřebný Project Manager v překladatelském procesu?“

Unikátní pozice

Project manager (PM) zastává mnoho důležitých úkolů a je pro život překladatelské agentury nepostradatelný. Je to díky jeho zcela unikátní pozici v překladatelské agentuře – jednak je v těsné denní komunikaci s klienty a jednak je v kontaktu s rozsáhlými překladatelskými vodami, které jsou široké, beztvaré a nekonečné. Je doslova úzkou křižovatkou, kde se při překladatelském procesu setkává několik zainteresovaných stran.

Předně je PM v blízkém kontaktu s novými či stávajícími překladateli. Vybírá je, testuje a hodnotí jejich výkon. Dále předkládá překladatelské nabídky freelancerům a případně je první styčnou osobou při řešení jakýchkoliv palčivých problémů s překlady.

Pokud vezmeme v potaz stranu směrem ke klientovi, je PM v překladatelské agentuře velmi důležitým prvkem pro získání všech potřebných informací a podkladů pro samotný překlad. Dále se s klientem domlouvá na době potřebné pro překlad a případně stanovuje možnosti expresního překladu, přičemž zároveň ručí za dodržení odsouhlaseného termínu jeho předání. Již při kalkulaci je nutno z jeho strany rozhodnout, kdo z překladatelů by mohl daný překlad zpracovat, aby byl výsledek co nejlepší a v termínu.

Je problém s překladem? Kde je manager?

Avšak jeho úkoly v překladatelské agentuře zde v žádném případě nekončí, správný a schopný PM se musí vyrovnat s veškerými problémy, které mohou nastat (a že jich není málo), musí dbát na technologickou vybavenost, je motivátorem, je určovatelem nákladů a tržeb a mnoho mnoho dalšího.

Project manager v překladatelské firmě zkrátka musí mít mnoho „skillů“, aby se kýžený klient opět vrátil. Není třeba zdůrazňovat, že prim zde hraje excelentní komunikace a co nejefektivnější práce s lidmi, jelikož deadliny a workflow management je závislý předně na srozumitelnosti a vynikajícím timingu.

Systémy a překladače nezastoupí managera

Některé překladatelské agentury s velmi vyspělými technologiemi a workflows nezohledňují náklady na project management, jelikož systémy automaticky řídí překladatelský workflow. Nicméně tak jako překladače neumějí překládat, neumějí se ani systémy vypořádat s unikátními zakázkami, s nimiž překladatelské služby pracují. Proto je vždy zcela nutné mít správného řídícího člověka na správném místě.

Project Manager s dlouhodobou zkušeností má taktéž značný přehled a informace o minulých překladech a preferencích stálých klientů, příp. vytváří s klientem blízké pouto, které se osvědčuje při pravidelné spolupráci.

Jeho znalostní báze také zahrnuje veškeré překladatelské zdroje. Přesně odhadne, jaký překladatel se hodí na daný překlad, jak dlouho u něj bude překlad reálně trvat, jaké jsou jeho přednosti a negativa, jak je spolehlivý, v jakém formátování překlad dorazí, jak umí pracovat s jednotlivými překladatelskými formáty atd.

Manager i jako překladatel

Není tedy ani možná divu, že Project Manageři v překladatelských agenturách jsou bývalými překladateli nebo v náročných dobách dokonce stále překládají. To přináší veškeré benefity jak klientům, tak překladatelům. Ví totiž, co přesně překladatelský proces zahrnuje a velmi dobře jej znají z pohledu překladatele. Nedochází pak k tomu, že má nesmyslné požadavky na překladatele, a naopak může s veškerou přesvědčivostí klientovi vysvětlit, co zvládnout v překladu lze, a co již ne. Je pak také přesvědčivější v nastavení cen, které jsou reálné pro všechny strany.

PM mají velmi často dobré schopnosti v úpravách a korekturách dokumentů, záviděníhodný smysl pro detail a ovládají více jazyků (takže dokážou komunikovat s klienty a překladateli ve více jazycích).

Dobré překlady = dobrý manager

Když se na Project Managera podíváme z opačné strany mince, špatné překlady jsou často výsledkem právě špatné práce managementu, a překladatelské firmy, které neinvestují do dobrých managerů, přicházejí ke zkáze. Slabá kvalita překladů či pozdní dodání překladů, nezkontrolovaná práce, tomu všemu se lze vyvarovat schopným managerem, a tak si buďte jistí, že Project Manager má v překladatelské agentuře své nezastupitelné místo a je velmi důležitou součástkou vašeho překladu.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies