meriva-preklady.cz
čeština

Moderní svět je rozdělen jazyky

16.7.2015
Přečteno: 3556x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Každý si je dnes vědom toho, jak dalece je globální populace v pohybu a jak tento intenzivní pohyb v podstatě vymazává geografické hranice. Dnešní moderní svět je zkrátka multikulturní více než kdy předtím. To, co však stále udržuje jakési hranice, je mateřský jazyk jednotlivých národů.

Nejrozšířenější jazyky

Na níže zobrazeném obrázku „A World of Languages“ vydaném serverem Ethnologue lze vidět, že je známo 7102 jazyků, jak jsou rozčleněny v rámci geopolitického světa a s jakým počtem obyvatel.

world of languages

Odhaduje se, že 23 jazyků tvoří mateřský jazyk přibližně 4,1 miliard světové populace, která nyní čítá celkem 7,2 miliard. Angličtina je nejlidnatějším jazykem, co se týče počtu různých států, kde se používá jako úřední jazyk – angličtinu pokládá za svůj státní jazyk celkem 110 národů, dále následuje arabština (60), francouzština (51), čínština (33) a španělština (31). Server Ethnologue poukazuje na fakt, že velké rozšíření angličtiny a dalších zmíněných jazyků je zkrátka ovlivněno imperiální minulostí národů, kde se dané jazyky vyskytují.

Dvacátým třetím jazykem (a tedy v dané studii „nejméně“ rozšířeným) je jazyk maráthština. Jedná se o indoárijský jazyk používaný v indických státech Maháráštra a Goa, nicméně pouze ve státě Maháráštra je pokládán za jazyk úřední.

Jak je však asi všem zřejmé, čínština je na planetě zemi „bez servítků“ nejpopulárnějším jazykem. Odhadem jí mluví asi 1,2 miliard lidí jakožto mateřským jazykem. Mezi čínštinu jsou samozřejmě započítávány její odnože, jako jsou dialekty gan, mandarínština, dialekt wu a kantonština. Druhým nejpočetnějším jazykem je španělština, jíž mluví 399 miliónů lidí. Angličtina zastává třetí místo (335 miliónů lidí).

Nejzajímavější státy

Lingvisticky nejzajímavějším státem je Papua New Guinea, která má největší diverzifikaci dle jazyků – má dohromady neuvěřitelných 839 národních jazyků. Následuje Indonésie s přibližně 707 různými jazyky a dále Nigerie s 526 jazyky.

Nejoblíbenější jazyky

Pozoruhodný kontrast však přichází ve chvíli, kdy chceme analyzovat nejpopulárnější jazyky, co se týče jejich oblíbenosti v učení. Odhaduje se, že přibližně 1,5 miliardy lidí se učí anglický jazyk, což je zřejmé s ohledem na jeho globální postavení v byznyse. Přibližně 82 milionů lidí se učí francouzský jazyk a dále 30 milionů lidí se učí čínštinu jakožto nemateřský jazyk. Mezi další populární jazyky patří španělština, němčina, italština a japonština.

Překladatelé smazávají hranice

Jak jsme již řekli, na světě se mluví 7102 známými jazyky. To je opravdu úctyhodné číslo, když vezmeme v potaz, že všichni pocházíme z jedné linie předků. „Hranice mého jazyka jsou hranice mého světa,“ napsal Ludwig Wittgenstein, rakouský filosof. Díky existenci dobrých překladatelů si dovolujeme říci, že ani jazyky nemusí zakládat hranice. Kvalitní překladatelské firmy a překladatelské agentury napomáhají rušit jazykové bariéry a zároveň udržovat význam jednotlivých jazyků, s veškerým respektem k jejich historii, kultuře a obyvatelům.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies