meriva-preklady.cz
čeština

Technické překlady a jak je objednat

14.7.2011
Přečteno: 2009x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Dnešní článek budeme věnovat technickým překladům. Hned na začátku bychom mohli uvést, co vlastně označení technický překlad znamená, resp. co tento druh překladů zahrnuje.

Různé obory v rámci technických překladů

Samotné označení napovídá, že technické překlady jsou překlady, které se zabývají texty, jež obsahují technickou terminologii. Problém je však do jisté míry v tom, co lze označit za technickou terminologii. Možná si to ani zprvu neuvědomíme, ale v rámci technických překladů lze najít tak odlišné obory, jako jsou informační technologie a těžký průmysl. Ano, jedná se stále o techniku, ale terminologicky a oborově jsou si tato odvětví tak vzdálená jako např. právní překlad a lékařský překlad.

Při vyhledávání správné překladatelské agentury či překladatele je nutné mít výše uvedené na paměti, protože prostě není technický překlad jako technický překlad. Když budete požadovat technický překlad softwaru, určitě nevyhledávejte překladatele, který má zkušenosti pouze se strojním průmyslem. Text k překladu bude obsahovat zcela jiné technické termíny a je velmi pravděpodobné, že „překladatel-strojař“ se například s IT zkratkou „AGP“ nikdy nesetkal a že tedy nebude vědět, zda a jak jej přeložit a co vlastně znamená.

Druhy technických překladů

"Podruhů" technických oborů je celá řada a z toho vyplývá, že i zaměření technických překladů je velké množství. Při hledání vhodného překladatele či překladatelské agentury je určitě vždy dobré se ptát na jeho překladatelské zkušenosti s konkrétním odvětvím, kterého se váš text týká. Pro přehlednost zde uvedu několik základních druhů technických překladů:

Překlady pro těžký průmysl

Terminologie těžkého průmyslu zahrnuje především popisy zařízení, která se při této výrobě používají. Jako takové podobory lze zmínit těžbu surovin, hutnictví, strojírenství, energetiku, zbrojní výrobu.

Překlady pro elektrotechniku

Jedná se o texty, které jsou z oblastí např. elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické přístroje, výkonová elektronika, elektrické pohony atd.

Překlady pro informační technologie (IT)

Informační technologie se točí zvláště okolo počítačů, hardware a software.

Překlady pro telekomunikace

Terminologie pro telekomunikaci je hodně specifická. Jedná se zvláště o technické překlady pro operátory.

Překlady pro automobilový průmysl

Automobilový průmysl je opět hodně specifická oblast a vyžaduje dosti hloubkovou znalost a zkušenost s výrobním procesem automobilů.

Překlady pro letecký průmysl

V případě těchto překladů platí to samé, co pro automobilový průmysl. Letecký průmysl je opět spojen terminologií, která se nikde jinde nenalézá.

Cena technického překladu

Z výše uvedeného je jasné, že vyhledání toho správného technického překladatele nebo překladatelské agentury není nijak snadné. Ani u překladatelských agentur, které spolupracují s více překladateli, není často zřejmé, které technické podobory opravdu překládají. Určitě nestačí najít překladatelskou agenturu na základě výběrového řízení, které se opírá zvláště o finální cenu technického překladu. Často lidé zapomínají, že si nekupují produkt, který vyjíždí ve zcela totožné podobě ze stejné výrobní linky.

Je zde možná vliv z různých srovnávačů cen zboží, kde vám nabízejí tutéž televizi o 1000 Kč levněji. Jenomže v případě překladů a jiných překladatelských služeb se jedná o službu, službu myšlenkovou, řekněme dokonce službu kreativní, kterou tvoří konkrétní jedinec – technický překladatel. Kvalita jeho vzdělání (jazykového, odborného) a jeho překladatelských zkušeností má pak zcela zásadní vliv na výslednou kvalitu překladu, a to zkrátka něco stojí.

Jak objednat technický překlad?

Aby byly technické překlady opravdu kvalitní, a to jak po stránce odborné, tak po stránce jazykové, je nutná úzká kooperace mezi klientem a poskytovatelem překladatelských služeb. Zprvu je nutno získat od klienta informace, co od technického překladu očekává.

Slovníček technických pojmů

Úplně první otázka by měla znít, zda klient má k dispozici pro překlad vlastní vnitropodnikový technický slovníček či ustálené technické výrazy a slovní spojení. To ale vůbec neznamená, že překladatel nemá vlastní technický slovník a neumí překládat. Naopak cílem tohoto dotazu je klientovi plně vyhovět tak, aby výsledný technický překlad bez problémů fungoval v rámci dané společnosti a lidé na všech úrovních podniku mu rozuměli.

Pokud technický slovníček nemáte a jedná se o váš první překlad, překladatelská agentura by jej měla sama zdarma vyhotovit k danému technickému překladu. V rámci pár desítek pojmů to není nic náročného.

Software pro technické překlady

Pokud máte opravdu hodně textu k technickému překladu a tyto texty zahrnují stejnou problematiku nebo se dokonce do jisté míry opakují, určitě by vám měla překladatelská agentura nabídnout zpracování pomocí překladatelské paměti, tzv. CAT software. Urychlí to nejen samotné překládání a čekací doby, ale sníží to také náklady na budoucí technické překlady.

Forma technických překladů

S překladatelskou agenturou se také můžete domluvit na formě zpracování technických překladů. Můžete si domluvit specifická pravidla. Můžete jako klient dokonce nabídnout provedení technického překladu on-line přímo v rámci nějakého vnitropodnikového systému atd. Tím můžete ušetřit opravdu mnoho času a nákladů a překladatelské agentury by s tím neměly mít žádný problém.

Účel technického překladu

Účel překladu je vždy velmi důležitý, protože překladatel techniky pak ví, jak má stylisticky a terminologicky k překladu přistoupit, a to není vždy z poslaného textu jednoznačné. Měli byste tedy při objednávce technického překladu vždy překladatelské agentuře sdělit, komu je překlad určen, kde bude k dispozici a co má sdělovat.

Korektury technických překladů

S výše uvedeným také souvisí, zda budete chtít provést po překladu následné korektury. Je nutno si s překladatelskou agenturou vyjasnit, jaké druhy korektur je nutno provést, resp. co je v ceně základního technického překladu.

Tipy pro technické překlady

Pokud předpokládáte v dalším období technické překlady, určitě je dobré navázat úzkou a dlouhodobou spolupráci s jednou překladatelskou agenturou. Začněte s předstihem vybírat dodavatele překladatelských služeb a vyjasňujte si s těmi nejlepšími výše uvedená hlediska. Jak jsme již výše uvedli, v případě překladatelských služeb je holý nesmysl řídit se cenou.

Překladatelské služby, které jsou nabízeny pod cenou, nemohou zajistit vysokou úroveň technických překladů, protože je neprovádějí profesionální, vzdělaní a zkušení techničtí překladatelé. Navíc takové technické překlady často způsobují dlouhodobě dodatečné problémy a náklady, které značně převyšují náklady na opravdu kvalitní překladatelskou agenturu nebo překladatele.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies