meriva-preklady.cz
čeština

Vyznejte se konečně v koronaviru

12.5.2020
Přečteno: 564x

www.meriva-preklady.cz

Poslední dva měsíce jsou veškerá média zahlcena zprávami o koronaviru. Ani naší překladatelské agentuře se toto téma nevyhnulo. Dostávali jsme překlady všeho druhu z různých jazyků – od právních dokumentů přes různé informační brožury až po marketingové texty.

Terminologie koronavirus pro překlady

Chápejte pojmy, chápejte informace

Kromě karanténních a hygienických opatření je také zcela nezbytné správně chápat a rozlišovat veškeré informace a pojmy. Naši překladatelé a korektoři si všimli, že terminologie spojená s touto pandemií je někdy matoucí.

Pokládáme tak za dobré vysvětlit alespoň v kostce základní pojmy. Možná se vám bude naše terminologie hodit v pochopení toho, co nám politici nebo odborníci sdělují. Možná vám ale naše vysvětlení pomůže při vytváření textů, které připravujete například pro vaši firmu nebo instituci.

Pojďme se tedy pustit do rozlišení termínů, jako je pandemie a epidemie, nebo koronavirus a COVID-19

Pandemie vs. epidemie

Epidemie – větší nahromadění výskytů onemocnění v čase a místě.

Pandemie – epidemie extrémně velkého rozsahu zahrnující většinu světa.

Označení „pandemie koronaviru“ je tedy nesprávné spojení, neboť pandemie označuje výskyt nemoci, nikoliv viru. Hovoříme o „pandemii COVID-19“, „pandemii covidu-19“ nebo podrobněji „pandemii virové nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2“.

Epidemie explozivní je s náhlým prudkým nárůstem případů, krátkým trváním a rychlým odezněním, které jsou typické pro nemoci s krátkou inkubační dobou. Na druhé straně je epidemie kontaktní s pomalým vzestupem případů, dlouhým průběhem nemoci a dlouhodobým přetrváváním epidemie, které jsou typické pro nemoci s dlouhou inkubační dobou.

 

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Koronavirus vs. COVID-19

Všimli jsme si, že mezi lidmi, ale také v médiích, se objevuje tendence tyto dva pojmy zaměňovat. V žádném případě se ale nejedná o synonyma.

COVID-19 je název onemocnění, které způsobuje nový typ koronaviru. Zkratka COVID-19 v překladu znamená „onemocnění koronavirem 2019“, jednoduše proto, že se tento virus začal šířit koncem roku 2019.

Abychom byli ještě přesnější, musíme zdůraznit spojení nový typ koronaviru. Koronaviry představují obecné označení pro skupinu RNA virů, které získaly název podle svého typického vzhledu a jejichž povrch je uspořádaný do charakteristické sluneční korony.

Lidské koronaviry patří mezi klasické původce nemoci z nachlazení. Zatímco některé z nich způsobují mírně až středně těžké infekce horních cest dýchacích (jako je například rýma). Jiné mají na svědomí mnohem závažnější a někdy dokonce fatální respirační onemocnění. Jedná se o viry SARS-CoV, MERS-CoV a SARS-CoV-2, které způsobují nemoci SARS, MERS a COVID-19.

Inkubační doba vs. doba latence

Inkubační doba představuje období mezi vstupem infekčního původce do organismu a prvním nástupem klinických příznaků či symptomů nemoci. V případě otravy však době mezi požitím jedu a prvními příznaky otravy říkáme doba latence.

U infekčních onemocnění, jako je COVID-19, hraje inkubační doba významnou roli při posuzování nebezpečnosti onemocnění. Například u nemoci COVID-19 může infikovaná osoba v inkubační době vylučovat virus do prostředí ještě před nástupem klinických příznaků.

Smrtnost vs. úmrtnost

Novináři nám často předkládají statistické údaje o tzv. smrtnosti a úmrtnosti. Ale je dobré i tyto termíny správně pochopit.

Smrtnost (letalita) je ukazatel udávající podíl zemřelých ze skupiny zasažené určitým jevem, například chorobou; je to tedy počet zemřelých na určitou nemoc.

Úmrtnost (mortalita) je ukazatel udávající podíl zemřelých z určité populace za určité časové období (typicky za rok).

Zatímco úmrtnost je vztažena k celkové populaci, smrtnost pouze k vybrané podmnožině. Např. úmrtnost při srážce chodce s rychlovlakem je velmi nízká, neboť k ní dochází velmi zřídka, ale smrtnost se blíží 100 %, neboť tuto srážku téměř žádný chodec nepřežije.

Nemocnost

Nemocnost neboli morbidita je číselný údaj vztažený pro danou nemoc k určitému časovému úseku a počtu obyvatel. Obvykle tento údaj označuje počet nemocných za rok na 100 tis. obyvatel.

Incidence

Počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za časový úsek, např. roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na 10 tis. obyvatel ČR.

Prevalence

Termín prevalence vyjadřuje počet existujících nemocí či zdravotních problémů ve vybrané populaci k určitému datu. Obvykle se dává do poměru k velikosti populace a vyjadřuje se v %, např. jako podíl diabetiků v populaci mužů starších 60 let.

Kolektivní imunita

Kolektivní imunita je stav aktivní imunity v populaci získané aktivně (po onemocnění nebo po očkování), kdy si organismus sám protilátky vytváří, nebo pasivně (přenos mateřských protilátek nebo podáním sér či imunoglobulínů), kdy se do těla dostávají již hotové protilátky.

Předpokladem zabránění šíření infekčního viru v populaci je udržování vysoké proočkovanosti, tedy vysoké kolektivní imunity. Kolektivní imunita funguje pouze tehdy, když je očkován dostatečný podíl jedinců dané společnosti. Kolektivní imunita je tedy nástrojem ochrany těch, kteří nemohli být ze zdravotních důvodů očkováni, a těch, u kterých nedošlo k odpovědi na vakcínu, a těch, kteří mají z jakéhokoliv důvodu oslabený imunitní systém (imunodeficit, těžké nemoci, stáří).

Karanténa

Význam slova karanténa asi nemusíme nikomu vysvětlovat, zajímavý je však jeho původ. Etymologicky vychází z italského slova quaranta (čtyřicet); označení období 40 dnů, po kterou byli ve 14. století během pandemie moru na lodích izolováni nemocní nebo ti, kteří s nemocnými přišli do styku, bez možnosti vrátit se ke břehu.

Karanténa původně trvala třicet dní (trentino), ale pak došlo k rozšíření na čtyřicet (quarantino). Návštěvníci směli do města vstoupit až třicet dní po připlutí. Po dobu karantény museli zůstat na svých lodích. Pokud se u nich nemoc neprojevila, směli pokračovat. Později byla doba rozšířena na 40 dní a právě ze slov quaranta giorni (40 dní) vzniklo slovo karanténa.

Pozoruhodné je, že délka čtyřiceti dní nebyla stanovena podle pozorování průběhu epidemie (reálná inkubační doba moru je dva až šest dní), ale na základě biblických událostí. Čtyřicet dní totiž trval křesťanský půst. To je odkaz nejen na Ježíšův čtyřicetidenní půst na poušti, ale také na 40 let putování Mojžíše a Izraelitů či na potopu trvající 40 dní, která očistila celou Zemi. Tato souvislost měla zřejmě na lidi v karanténě i psychologický efekt, který jim pomáhal tamní podmínky snášet.

Správný překlad termínů

Pro naše překladatele je pochopení odborných termínů naprosto stěžejní. Při jejich nesprávném použití může docházet k matoucím informacím. A v naší překladatelské agentuře rozhodně nechceme, aby k tomu docházelo i při lokalizaci do jiných jazyků.

 

Potřebujete odborný překlad? Objednejte si ho s jistotou v MERIVĚ!

 

Autor: Tomáš Nezbeda

Tomáš má na starosti korektury a překlady

Ale tohle nemusí být úplný konec! Za 10 minut hravě přečtete další 3 úžasné články:Nejnovější v kategorii

©2020 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2020 PANKREA Provozováno na systému Estofan