meriva-preklady.cz
čeština

Hledáte neprůstřelné právní překlady? Nevěřte AI!

7.6.2023
Přečteno: 469x

www.meriva-preklady.cz

Je to tak! Víme, že je velmi lákavé vložit text do překladače a mít ho hotový do 20 sekund. Ale vyzkoušeli jsme překlad krátkých právních textů v AI za Vás a zatím se zdá, že má umělá inteligence k neprůstřelným překladům hodně daleko. Právní překlady jsou, a ještě nějakou dobu budou, doménou excelentních překladatelů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti z oblasti práva i jazyka. Sami se přesvědčte na našich 4 příkladech!

Právní překlady musí být neprůstřelné, AI to nedokáže

Na právo potřebujete znalosti a zkušenosti

U právních překladů nejde jen o to se nabiflovat právní terminologii. Musíte také porozumět právním souvislostem a zvyklostem v rodném i překládaném jazyce. Právní dokumenty jsou plné odborných termínů a formulací, které vyžadují zvláštní znalosti a léta zkušeností. 

Právní systémy a terminologie často vychází z historických a kulturních zvláštností daného státu a právě kvalitní překladatel dokáže tyto rozdíly plně chápat a správně je interpretovat. Jen od živého překladatele do sebe právní texty zapadnou tak, abyste si zajistili jejich srozumitelnost, adekvátnost, ale hlavně jejich neprůstřelnost.

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Pokud byste si nechali například přeložit smlouvu, rozsudek nebo plnou moc nekvalitním překladatelem (nebo snad umělou inteligencí), můžete se dostat do pořádné „šlamastyky“. Výsledkem může být neplatnost takových dokumentů, nebo dokonce problémy u soudu. Následná náprava špatných právních překladů může být pro vás nebo vaši firmu fatální.

Kvalitní právní překlady bez trapností

Špičkové překlady potřebujete ale i v případě, že chcete expandovat do zahraničí. Kvalitní právní překladatel vám pomůže se rychle zorientovat v cizojazyčném právním prostředí a můžete se tak vyhnout potížím nebo trapnostem s vašimi obchodními partnery.

Právní překladatelé vám také mohou ušetřit spoustu času při uzavírání smluv, získávání licencí nebo vytváření osobního a přátelského vztahu při komunikaci s vašimi byznys partnery. Díky naší překladatelské nebo tlumočnické práci v Merivě jsme dokázali pomoci už mnoha společnostem posunout jejich podnikání za hranicemi o míle dopředu. 

To ale není vše. Právní překlady také hrají klíčovou úlohu při ochraně vašich práv a zájmů. Pokud nechápete podmínky smlouvy, jak si můžete být jisti, že jsou výhodné pro vaši firmu nebo že se v ní neskrývá nějaký háček? Právní překladatelé vám naopak pomohou pochopit všechny detaily různých právních formulací, což může být pro úspěch vaší firmy v zahraničí zásadní.

Proč překlady umělé inteligence nestačí?

Překladač Googlu nebo DeepLu mohou být skvělým nástrojem pro rychlé překlady běžných textů. Když jim ale dáte „přechroustat“ složitější právní dokumenty, už si na tom poměrně slušně vylámou zuby

Právní terminologie je velmi specifická a mnoho slov a frází má jedinečný význam, který může být v různých kontextech různý. Nicméně umělá inteligence zatím není schopna tyto jemnosti dostatečně v překladech zohlednit. Chcete příklady?

Příklad 1 

Například slovní spojení „legal act“ nebo „juridical act“ pokaždé překládá jako „právní úkon“. Zkušený právní překladatel ale ví, že toto označení se používalo ve starém občanském zákoníku a v novém občanském zákoníku bylo nahrazeno výrazem „právní jednání“. 

Příklad 2 

V dalším příkladu český text obsahoval zkratku DUZP, kterou AI nesprávně nahradila jinou zkratkou DTT. Tu se nám nepodařilo rozluštit – a rozhodně bychom se vyhnuli překládání zkratky jinou zkratkou, pokud není všeobecně známá. Jediný oficiální význam, který jsme dohledali, je datum digitalizace televizního a rozhlasového vysílání. Dokonce i když jí napovíme a zkratku rozepíšeme, nedokáže si s tím poradit, protože nepřemýšlí v souvislostech

Překladatel české prostředí zná, takže ví, že DUZP je datum uskutečnění zdanitelného plnění, tedy den, kdy dodavatel dodal zboží či službu a váže se k němu povinnost přiznat daň z přidané hodnoty z poskytnuté služby nebo dodaného zboží

 

Originál textu

Na DUZP má vliv okamžik vystavení daňového dokladu (s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře)

Strojový překlad

The time of issue of the tax invoice (except for installment or payment plans) has an impact on the DTT.

Správný překlad

The date of taxable supplies shall be affected by the date on which the receipt of a tax deductible expenditure is issued (except for installment or payment schedule).

Příklad 3

Umělá inteligence nám také vyhodila základní překladatelskou chybu v překladu termínu „daňový doklad“. Přeložila jej bezrozmyslu jako „invoice“. Ale jak víme, ne každá faktura je zároveň i daňovým dokladem! Naštěstí se v tomto případě jedná o jeden ze základních termínů v právu či ekonomii, takže tuto chybu pravděpodobně objeví i sekretářka nebo účetní. Pokud ale AI udělá chyby v řádově náročnější právní terminologii, jen těžko je nezkušený čtenář rozezná

Příklad 4

Další nešvar AI spočívá v překládání jednotlivých slov bez zohlednění souvislých bloků textu. V delších odstavcích, kdy třeba i jedna věta tvoří celý dlouhý odstavec s několika středníky (;) a které jsou pro právní texty velmi typické, nedokáže zachovat konzistenci právní terminologie. Například kupujícího přeložila v tom samém odstavci jako „Buyer“, ale i jako „Purchaser“, pohledávku jednou jako „Claim“ a jindy jako „Receivable“, smlouvu jako „Agreement“ i jako „Contract“. Pro právní překlady se opět jedná o fatální selhání...

Stačí vám tyto příklady?  

Na právo radši kvalitní živé překladatele

Jak sami vidíte, právní dokumenty obsahují složité konstrukce a odborné výrazy, které umělá inteligence nedokáže v současnosti správně interpretovat. A jak jsme už zmínili, právní překlady vyžadují hluboké porozumění jak jazyka, tak právních či historických souvislostí. Bez lidského dohledu tak dochází k chybám, které by mohly mít vážné právní důsledky.

Takže ačkoli se strojový překlad stále zlepšuje a schopnosti umělé inteligence se rozšiřují, zatím se nemůže vyrovnat s kvalitou a přesností, kterou poskytují profesionální překladatelé. Právní překlady vyžadují lidský cit, znalost kontextu a hluboké porozumění právu.

Rádi vás o tom v překladatelské agentuře Meriva přesvědčíme!

Objednejte si přesný překlad online

  1. Použijte k tomu rychlý formulář
  2. Zkontrolujte kalkulaci
    Do 30 až 60 minut dorazí na váš e-mail kalkulace od našeho týmu.
  3. Nyní můžete objednat překlad
    Kalkulaci stačí schválit zpětně e-mailem. Náš tým se postará o zbytek.

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies