meriva-preklady.cz
čeština

Překlady aneb jak opravdu nenaletět

18.12.2018
Přečteno: 979x

www.meriva-preklady.cz

Občas se v celostátních denících objeví komerční články na téma překlady a překladatelské služby. Jako odborní a profesionální překladatelé tyto články bedlivě čteme a analyzujeme. A pokud se v nich objeví nepravdivé informace, ihned se k nim vyjadřujeme.

Známe to všichni. Komerční články klamou tělem a snaží se působit nezávisle. Nicméně jsou reklamou se vším všudy, většinou ušitou na míru jedné překladatelské agentuře.

Pohledem profesionálního překladatele

Nedávno jsme takový zaplacený článek zaznamenali na iDNES.cz s názvem Jak vybrat překladatelskou agenturu a nenaletět?. Myslíme si, že i komerční článek by měl být založený na faktech a sděleních, které jsou dohledatelné, ověřitelné a pravdivé.

Analýza článku profesionálním překladatelem - odborníkem

Jenže to daný článek, šitý na míru jediné překladatelské agentuře, nesplňuje. Při jeho detailní analýze jsme narazili na spoustu omylů, nepravd a zavádějících informací, které mohou zájemce o profesionální překlady docela mást. Pojďme tedy všechny hlavní nesmysly zblízka rozebrat. V daném článku jsme našli minimálně 7 nepravdivých tvrzení:

Nepravdivé tvrzení č. 1 — výzkum

Celý článek o jediné překladatelské agentuře se ohání různými procenty, které mají vyvolat dojem důvěryhodnosti. Jsou zde formulace jako:

 

 • až 25 % pražských překladatelských agentur...
 • jenom 39 % pražských překladatelských agentur...
 • až třetina oslovených firem vám neodpoví vůbec...
 • 57 % agentur vůbec nenabídne...

 

Jaká je realita výzkumu překladatelského trhu?

Článek vůbec neobsahuje odkazy na profesionální výzkum trhu. Nikde není napsáno, kolik překladatelských agentur nebo překladatelů v Praze bylo výzkumem osloveno. Chybí odkaz na společnost, která by výzkum prováděla. Chybí také dotazy, které byly daným překladatelským agenturám a překladatelům zasílány. Chybí časové období, a tak bychom mohli pokračovat...

Všeho všudy ani jedno tvrzení není opřeno o skutečnosti, které by byly ve světě českého překladatelského trhu potvrditelné a tedy reálné. Tyto formulace musíme brát s velkou rezervou a spíše je považovat za nepravdivé.

Nepravdivé tvrzení č. 2 — konkurence

„Ještě před časem byste multijazyčné překladatelské agentury spočetli na prstech jedné ruky.“

Jaká je realita konkurence překladatelů?

Na trhu s překlady je překladatelská agentura MERIVA už nějaký ten pátek. Pokud si dobře pamatujeme, v České republice, zvláště v Praze, je nespočet překladatelských agentur už poměrně dlouho. Vlastně od doby, kdy se rozmohl internet. Naše agentura nabízí překlady od roku 2003 a už v té době byla konkurence ohromující.

Není tedy pravdou, že by se agentury daly spočítat před pár lety na prstech jedné ruky. Proto jsme se také mimo jiné rozhodli jít cestou vysoké kvality překladů, nikoliv cestou boje o cenu. A tento nastavený kurz se nám vrchovatě vyplácí.

Nepravdivé tvrzení č. 3 — kalkulace

„S překvapením zjistíte, že ceny překladů agentury dokonce velice často tají. Přitom cena je nejdůležitějším parametrem, díky kterému se rozhodujeme, jestli si danou agenturu zvolíme či nikoliv.“

Jaká je realita kalkulací cen překladů?

Autor článku — předpokládáme někdo ze zmíněné překladatelské agentury — snědl asi hodně vtipné kaše. Jsme přesvědčeni, že ceny překladů se nedají jen tak vložit do srovnávače cen jako v případě televizorů, mobilů apod. A už vůbec nelze souhlasit s tím, že by cena byla mezi klienty hlavním parametrem pro výběr dobrého překladatele. Stále více klientů si uvědomuje, že cena v překladatelských službách není nejdůležitějším kritériem.

Ceny za překlady se v MERIVĚ stanovují minimálně podle 7 faktorů, přičemž text od textu může být zásadně odlišný v několika parametrech. Chtěli bychom opravdu sledovat, jak dotyční z překladatelské agentury dávají do jednoho cenového pytle překlad zákona a překlad tiskové zprávy. Každý text vyžaduje v zásadě jiného překladatele s odlišnými nároky na znalost terminologie, znalost stylistiky, odborné zkušenosti, určitě zde budou i jiné časové nároky apod.

7 faktorů, které v MERIVĚ ovlivňují ceny překladů:

 1. Rozsah textu — Potřebujete přeložit 1 stránku, 100 stránek, nebo dokonce 1000 stránek? 
 2. Termín dokončení — Kdy překlad potřebujete? Chvátáte na něj a potřebujete ho urgentně do rána, nebo vám stačí stejný překlad za týden?
 3. Odborná terminologie textu — Budeme překládat dopis příteli, obchodní podmínky, nebo rozsudek?
 4. Formátování textu — Máme přeložit souvislý text ve Wordu, nebo heslovitý text v Excelu, nebo graficky zpracovaný text PowerPointu?
 5. Pomocné materiály — Máte k dispozici např. pomocné obrázky, nebo bude překladatel muset dlouze dohledávat informace v technických normách?
 6. Opakování textu — Opakují se v textu souvislé pasáže? Tak proč byste za ně měli připlácet? Např. katalogy podobných výrobků nebo technické manuály?
 7. Pravidelná spolupráce — Provedeme pro vás překlad jednorázově, nebo chcete s překladatelskou agenturou pravidelně spolupracovat?

 

Logicky se tedy ptáme: Jak chcete stanovit cenu překladu podle jediného ceníku? Cena není zamlčená, ale z povahy služeb, které nabízíme na profesionální úrovni, to prostě možné není. Takový přístup platí i v jiných odvětvích, jako jsou design, marketing, tvorba webových stránek apod. Každá zakázka je jedinečná a každá cena za překlad je tedy nastavená na míru konkrétnímu textu a dalším požadavkům.

Není možné srovnávat překlad abstraktu pro diplomovou práci, překlad právní smlouvy, překlad webových stránek a překlad technického manuálu. To prostě nejde. A rozumný majitel překladatelské agentury k tomu ani nikdy nesvolí. Naopak si myslíme, že zveřejněný ceník překladů spíše mate své návštěvníky. Předkládá jim lákavé ceny překladů typu „již od“, které potom stejně neodpovídají finální kalkulaci.

Nepravdivé tvrzení č. 4 — ceny

„Až 25 % pražských překladatelských agentur (nebo pražských poboček těchto firem) nabízí překlady v ceně 600 až 660 Kč za jednu normostranu. Přitom seriózní překladatelská agentura umí tu stejnou službu nabídnout i za cenu kolem 300 Kč za normostranu, což je méně než polovina.“

Jaká je realita výše cen překladů?

Realita cen je mnohem složitější a je třeba k ní přistoupit jako profesionál. Souvisí to s tím, o čem jsme hovořili výše. Nemůžete srovnávat ceny překladů napříč několika různorodými odvětvími a styly textů.

V článku se dokonce dozvídáme, že daná překladatelská agentura je schopna nabídnout sazby za překlady pod 300 Kč: „Ceny překladů začínají na 299 Kč za normostranu. První překlad si navíc máte možnost vyzkoušet automaticky s 20% slevou.“ Zajímalo by nás, zda je uvedená cena řečena s DPH, nebo bez DPH. Z článku vyplývá, že se jedná spíše o sazbu s DPH.

Nejenže tedy zmíněný ceník překladů vábí na laciné sazby. Zároveň ale máme velké pochybnosti o tom, který „odborník“ překlady v dané překladatelské agentuře provádí. Z našich zkušeností se musí jednat spíše o začínající překladatele.

Ale takoví překladatelé nemohou ani finančně, natož časově dosáhnout na odborná školení, která každý profesionální překladatel potřebuje. Nemohou ani zadaným překladům věnovat dostatečnou péči, protože musejí za podhodnocené sazby udělat dvojnásobné množství práce oproti opravdovému překladateli profesionálovi.

Zvláštní přístup č. 5 — korektura?

„Překlad a jazyková korektura jsou dvě odlišné věci, a v překladatelské agentuře, kde vám budou tvrdit, že jejich text je již na 100 % správný, nemluví pravdu, nebo neví o čem mluví.“

Proběhla jazyková a odborná korektura?

Realita je zkrátka taková, že když v nějakém odstavci mluvíte o korekturách, měli byste si daný odstavec pořádně přečíst a nemít v něm chyby. Zajímalo by nás, zda jazykovou korekturu dělal někdo z dané překladatelské agentury. :-)

Nepravdivé tvrzení č. 6 — razítko

„Stále častěji zákazníci poptávají rovněž soudní překlad. Řada překladatelů a překladatelských agentur si z toho udělal mimořádně výnosný business.“

Jaká je realita ověřených překladů?

Ověřený překlad potřebujete pouze v případě, že vás o to požádá nějaká instituce (městský úřad, matrika, ministerstvo, banka, konzulát apod.). V naprosté většině případů sami klienti, ještě než přichází do překladatelské agentury, od takových institucí dostávají jednoznačný pokyn, že soudní překlad, nazývaný také ověřený, s kulatým razítkem, opravdu potřebují.

Přesvědčovat klienty, aby si nechali udělat ověřený překlad, je podle našeho názoru holý nesmysl a nemůže být ani výnosný. Nedokážeme si takový byznys ani představit. Jednak se ověřené překlady vyhotovují ve fyzické formě a dále mají překlady s kulatým razítkem mnohem delší doby pro vyhotovení. Naopak delší odborné překlady bez ověření, které vyžadují špičkové výkony překladatelů, jsou hlavní částí každé rozumné překladatelské agentury. Pokud v ověřených překladech hledá nějaký překladatel nebo překladatelská agentura byznys, tak se bude jednat spíše o mizivé procento.

Problémem na českém trhu s ověřenými překlady spíše je, že mnozí čeští soudní překladatelé či tlumočníci nemají dostatečné vzdělání a zkušenosti k provádění takových překladů. Razítko nabyli kdysi v divokých 90. letech, ale pravidelně se nevzdělávají, nezúčastňují se odborných seminářů apod. Kvalita jejich překladatelské práce je pak do nebe volající...

Nepravdivé tvrzení č. 7 — kvalita

„Je to přitom jenom pár let, co Langeo jako nový hráč na trhu začal nabízet vysoce konkurenceschopné služby zavedeným pražským i českých překladatelským agenturám, ale i jednotlivým překladatelům.“

Jaká je realita kvalitních překladů?

Pokud vám můžeme přátelsky poradit, nehledejte konkurenceschopné ceny, hledejte konkurenceschopnou kvalitu. Raději si vyberte dražšího specializovaného překladatele jednotlivce, který odvede špičkovou práci, než lacinou agenturu, která si najímá ponoční překladatele, au-pair nebo studenty s nedokončeným studiem. Tímto přístupem se vyhnete situaci, kdy na překladu proděláte.

Hledejte překladatele selským rozumem

Pokud se tedy máme vrátit k názvu daného článku: Jak vybrat překladatelskou agenturu a nenaletět?, pak důrazně doporučujeme přehodnotit všechna zmíněná tvrzení a vrátit se zpátky na zem a začít hledat překladatelskou agenturu znovu.

Profesionální překladatel by měl být mistrem svého oboru. Vůbec není jedno, kdo váš překlad dělá. Odborné překlady nedělají ani překladače, ani zázračný překladatelský software, ale jednotlivci, kteří jsou buď odborníky, kteří na sobě souvisle pracují, nebo nikoliv. A pokud jsou odborníky, nebudou se rozhodně pohybovat v nižších cenových hladinách. Ale o tom zase v jiném našem článku o kvalitě překladů.

Autor: Tomáš Nezbeda

Tomáš má na starosti korektury češtiny

Ale tohle nemusí být úplný konec! Za 10 minut hravě přečtete další 3 úžasné články:Nejnovější v kategorii

©2019 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2019 PANKREA Provozováno na systému Estofan